19.06.2019

Kadrioru Saksa Gümnaasiumist sai neljas CertiLingua kool Eestis

Kevadest 2019 on Kadrioru Saksa Gümnaasium CertiLingua kool. See tähendab, et koolil on õigus väljastada üle-euroopalist tunnistust, mis tõendab gümnaasiumilõpetaja kõrget võõrkeelte oskuse taset ja mitmekülgseid kultuurialaseid teadmisi.

CertiLingua on Saksamaalt alguse saanud rahvusvaheline programm, mille eesmärk on tunnustada õpilasi, kes on keskhariduse omandamise ajal osalenud lõimitud aine- ja keeleõppes, saavutanud kahes võõrkeeles vähemalt B2-keeleoskustaseme ning löönud kaasa rahvusvahelises projektis. Teistesse Euroopa riikidesse tööle või õppima minnes on CertiLingua tunnistus tõendiks õpilase kõrge keelelise taseme ja kultuuriteadlikkuse kohta. Paljude õppeasutuste ja tööandjate jaoks on see tunnistus piisav info kandidaadi heast keeleoskusest ning annab eelise teiste kandidaatide ees. Programmis osalemine toetab ka kooli mitmekeelsuse ja kultuuridevahelise suhtluse arendamisel õppekavas. 

Eesti on CertiLingua võrgustiku liige 2014. aastast. Seni oli Eestis kolm CertiLingua kooli: Viljandi Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Annelinna Gümnaasium.

Tunnistuse CertiLingua võrgustikku kuulumisest andis 17. juunil Kadrioru Saksa Gümnaasiumile üle Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert Pille Põiklik. Tunnistuse võttis vastu kooli direktor Imbi Viisma (pildil vasakul).

 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade

Foto: Kersti Sõstar

  

Uudise rubriigid: