27.11.2017

Kahte Tallinna lasteaeda tunnustati tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“

21. novembril 2017 tunnustas TÜ eetikakeskus Tartus toimunud väärtuskasvatuse konverentsil väärtuskasvatust edendavaid koole ja lasteaedu. Tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“ tunnustati teiste hulgas kahte Tallinna lasteaeda.

Hea lasteaia teerajajad pealinnas on Tallinna Jaan Poska Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Rukkirääk.

Konkursside „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ tiitlid anti üle 10. väärtuskasvatuse konverentsil „Kuulata ja kõnelda ehk Dialoogilisest kommunikatsioonist koolis“.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Eneseanalüüsi konkursid toimusid tänavu viiendat korda. Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2017“ pälvisid Tartu Kivilinna Kool ja Haapsalu Linna Algkool. Tiitel „Väärtuskasvatuse lasteaed 2017“ anti üle Tartu lasteaiale Lotte. Tunnustati ka hea kooli ja lasteaia eksperte, hea kooli ja lasteaia edendajaid ning hea kooli teerajajaid.

Väljaantavate tiitlite ja nende statuutidega tutvu eetikaveebis.

Konkurssi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" jätkuprogrammi raames.

Lisainfo:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel 52 85 783
nele.punnar@ut.ee

Uudise rubriigid: