17.04.2018

Käimas on Päästeameti projekt „Kodud tuleohutuks“

Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. 2016. aastal põles 787 kodu. Tulekahjudes hukkus 39 ja sai vigastada 107 inimest. Kodudes hukkus neist 37 inimest. 2017. aasta esimese seitsme kuuga hukkus tuleõnnetuses 20 inimest. Viimastel aastatel toimunud päästesündmustest on mittenõuetekohased küttekolded üks neljast kõige olulisemast eluhoone tulekahju põhjusest.

Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks päästeameti statistika kohaselt on mittekorras olevad ja ohtlikud kütte-ja elektrisüsteemid, mille omanikel enamasti puuduvad rahalised vahendid nende korrastamiseks ja tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks. Kodude tuleohutuse tagamine peab aga olema kättesaadav kõigile, sõltumata leibkonna majanduslikust, tervislikust või sotsiaalsest seisundist.

Kümne ennetustöö aastaga on Päästeamet (PÄA) kokku külastanud 56 000 kodu. Tehtud töö on andnud päästeametile selge teadmise probleemidest ja lahendusvõimalustest. Suurimate probleemidena on päästeamet tuvastanud katkised küttekolded, hooldamata korstnad, rikkis ja ohtlikud elektrisüsteemid ning suitsuanduri puudumine.

 

Projekti sihtrühm

Inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames teostama töid, peab olema kinnistusraamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal. Kõik kodud lepivad PÄA ja KOV omavahel kokku. Antud projekti raames ei kasutata riiklikku eraldist järgmistel pindadel:  

 • omavalitsuse sotsiaalpinnad
 • munitsipaalpinnad 
 • rendipinnad
 • elamiskõlbmatud pinnad 

Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma: 

 • Lastega pered, eelkõige lasterikkad
 • Puuetega inimesed
 • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
 • Erand: juhtumipõhine lähenemine – päästeameti ja omavalitsuse hinnangul abi vajav leibkond (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju). 

Kodud tuleohutuks projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada ning teha seda koostöös kõigi 79 kohaliku omavalitsusega (KOV). 

 

Millist abi saab Päästeameti projektist:

Päästeamet fikseerib lepingus omavalitsusega kindlad tööd, mida tohib teostada antud projekti raames.

Abikõlbulike kulude nimekiri on koostatud koostöös päästekeskuste ja omavalitsustega. Nendeks on: 

 

 • Küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine  
 • Kütteseadme paigaldamine (näiteks õhksoojuspump) 
 • Korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine
 • Elektrisüsteemide uuendamine 
 • Korstnapühkimise teenus 
 • Suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti, tuletekk
 • Puuetega inimeste erilahendused kõigis eelnimetatud tegevustes
 • Töödega otseselt seotud vajalikud lisategevused (koristus, prahi vedu vms)

 

Kui sa tead kedagi, kelle kodu tuleks Haaberstis tuleohutuks muuta, siis palun anna teada abivajavast kaaskodanikust Haabersti Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist Julia Stepanovile telefonil 6404830 või  julia.stepanov@tallinnlv.ee