20.11.2017

Kakumäe tee kergliiklustee on avatud

Kakumäe tee serva rajati asfaltkattega 1,2 km pikkune kergliiklustee, mis ühendab Kakumäe poolsaare tipus oleva kergliiklustee Tallinna ülejäänud kergliiklusteede võrgustikuga.

Kakumäe teele lõigus Landi tn – Soolahe tee rajatud kergliiklustee pikkus on 1,2 km ja laius 3 meetrit. Ühes kergliiklustee rajamisega rekonstrueeriti kõik kergliiklusteega ristuvad mahasõidud erakinnistutele ning kergliiklustee alla rajati kogupikkuses drenaažtorustik. Tööde käigus korrigeeriti ka Kakumäe tee ja Landi tee ristmiku lahendust ning rajatai 1,5m laiune ühendustee Landi tänavalt Landi bussipeatuseni. Projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ ning ehitustöid teostasid ühispakkujad Altos Teed OÜ ja OÜ Üle. Ehitustööde lepinguline maksumus koos käibemaksuga  oli 551 000 eurot.