21.05.2019

Kalevi Keskstaadioni juurdepääsutee valmib jaanipäevaks

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul valmib eelseivaks tantsupeoks Siselinna kalmistuga piirnev Toonela tee, mis võimaldab mugava ja ohutu juurdepääsutee Kalevi Keskstaadionile. XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ ajakava kohaselt algavad proovid Kalevi staadionil 30 juunil. Ehitajad lubasid tee jaanipäevaks valmis teha.

Ehitustööde mahus lammutati ehitustöödele ette jäävad amortiseerunud garaažid ning rajati Filtri tee ja Võistluse tn 6 juurdepääsutee vahelises lõigus 6,5 meetri laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee. Filtri tee 8 elumaja poolsele küljel on 12-kohaline parkimistasku ning kalmistu poolsele küljel reisibusside peatumisala.

Toonela tee ja Võistluse tn 6 juurdepääsutee lahendati kolmeharulise ringristmikuga. Võistluse tn 6 juurdepääsule rajatakse 5,5 meetri laiune asfaltkattega sõidutee ning Tallinna Siselinna kalmistu juurdepääsule rajatakse 5 meetri laiune asfaltkattega sõidutee.

Toonela tee mõlemasse serva rajatakse kergliiklusteed laiusega 2,5-3 meetrit. Bussipeatuste alas laiendatakse kergliiklusteed nelja meetrini. Lisaks rajatakse tööde mahus 3 meetri laiune kergliiklustee Filtri tee Toonela tee ja Võistluse tänava vahelises lõigus. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Lisaks rajatakse tänavale sajuveekanalisatsioon. Ehitustöödega alustati 19. märtsil 2019.

Ehitustöid teostab OÜ KV Infra
Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 440 000 eurot
Ehitustööde teostamise tähtaeg on 30.06.2019

Uudise rubriigid: