20.03.2017

Kalevi staadioni rekonstrueerimiseks moodustatakse korralduskomisjon

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon koostööks Tallinna linna, Kultuuriministeeriumi ja Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV vahel Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimise esimese etapi tööde ja finantseerimise korraldamisel.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul moodustatakse ajutine komisjon Kalevi Keskstaadioni esimese etapi tööde finantseerijate ja rekonstrueerimistööde teostaja vahelise koostöö korraldamiseks. „Rekonstrueerimistöid korraldab ja nende korrektse ja õigeaegse tegemise eest vastutab mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV, kuid linna ja kultuuriministeeriumi esindajad saavad oma oskusteabega aidata mittetulundusühingul projekti ellu viia,“ selgitas Klandorf koostöökomisjoni moodustamise eesmärki.“ Komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

Tallinna Linnavalitsuse korralduse (25. jaanuari 2017 nr 143-k) alusel allkirjastasid Tallinna linn, Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV ning Kultuuriministeerium 1. veebruaril 2017 koostöölepingu Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimise I etapi finantseerimiseks. Koostöölepingu eesmärk on reguleerida staadioni esimese etapi rekonstrueerimise riigi ja linna poolset finantseerimist ning aidata seeläbi kaasa olemasoleva staadioni rahvusvahelistele nõuetele vastavaks staadioniks saamisele.

Tööde I etapis rekonstrueeritakse staadion, tribüünid, harjutusväljak, treening- ja klubiruumid ning spordifunktsiooni toetavad ruumid, koostatakse detailplaneering, viiakse läbi arhitektuurikonkurss, projekteeritakse ning rajatakse juurdepääsuteed, parklad ja haljastus ning omandatakse selleks vajalikud kinnisasjad ja korteriomandid.

Rekonstrueerimise I etapp peab valmima 1. juuliks 2019 selliselt, et 2019. aasta tantsupidu saaks toimuda rekonstrueeritud staadionil.