25.08.2020

Kampaania "Meri algab siit" käigus märgistatakse Tallinnas sadeveeluuke

Täna, 25. augustil saab alguse kampaania “Meri algab siit”, mille eesmärk on parandada Läänemere tervist sadeveeluukide kaudu veekogudesse ja Läänemerre jõudva väikeprügi koguste vähendamise kaudu. Kampaania jõuab 15 Eesti linna ning toob inimesteni sõnumi – sadeveeluukidesse maanduv jõuab Läänemerre.

Fookusesse võetud konireostus on peamiseks Läänemere plastikprügi reostusallikaks – Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt sadeveekanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või konide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mida esmane kogumiskamber kinni pidada ei suuda. Sadevesi ei läbi paraku veepuhastusjaama ega filtreid, vaid jõuab otse lähimasse veekogusse.

 

Vette sattudes kiireneb lagunemine veelgi ning peagi on koni lagunenud kuni 12 000 kiuks – mikroplastiks, mis võib toiduahela kaudu jõuda ka inimese toidulauale. Otsapidi Läänemerre jõudvad saastunud sigaretikonid on probleemiks nii oma plastikusisalduse kui mürgiste kemikaalide vette lekkimise tõttu.

 

Roheliseks pealinnaks kandideerivas Tallinnas toimub kaevuluukide märgistamine linnaosade kaupa. Tallinna Sadamaga koostöös saavad märgistuse ka ligi 30 Vanasadama sadeveeluuki, samas hulgas toimub märkide maha joonistamine ka Tallinna lennujaamas. Mõlemad partnerid osalevad ka Tallinna linna eelmisel nädalal algatatud kampaanias „Koni koht on prügikastis“, millega juhitakse samuti tähelepanu Läänemere prügiprobleemile. Kokku märgistatakse Tallinnas 310 sadevee kaevuluuki. 

 

„Meri algab siit“ kampaania idee autor Andre Pichen (MTÜ Pühapäevane prügikoristus piknikuga) sai idee inglasest sõbralt, kes ärkab igal hommikul kell 6 ning käib Kalarannas tallinlaste konisid korjamas. „Kampaania on minu jaoks oluline seepärast, et adun – meil on inimestena vaja lõpuks mõista, et kogu elu planeedil on üks organism. Meie teadvustamata käitumismustrid jõuavad ühel või teisel moel ringiga tagasi,“ sõnas Pichen.

 

Kampaania raames märgistatakse Eesti eri paigus sademevee kaevuluugid tekstiga “Meri algab siit”. Lisaks tekstile märgitakse asfaldile visuaalne tähis prügi sadeveeluuki viskamise keelamiseks ja viide kohalikele vee-elanikele (kaladele, hüljestele). Teksti täpne sõnastus sõltub linnast ning kohalikust veekogust.

 

Sigaretikonid on ka globaalsete uuringute järgi üks mahukamaid reostajad ning seetõttu on ennetustöö ja inimeste käitumisharjumuste muutus hädavajalik. Sarnast kampaaniat on praktiseerinud mitmed Euroopa riigid ning elanike teadlikkus on seetõttu märgatavalt kasvanud ning reostus vähenenud. 

 

Kampaaniat „Meri algab siit“ toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Rohkem infot: www.merialgabsiit.ee

 

Tallinn kui Euroopa rohelise pealinna finalist toob üheskoos partneritega nii era- kui kolmandast sektorist konireostusega võitlemise teravalt fookusesse. Kavas on mitmeid tegevusi, aktsioon kulmineerub 19. septembril toimuval ülemaailmsel Maailmakoristuspäeval. Loe lisa Tallinna kandideerimise kohta www.tallinn2022.ee

 

 

Uudise rubriigid: