19.09.2018

Kandideeri Tallinna linna noortevolikogu VIII koosseisu!

Tallina Spordi- ja Noorsooamet ja Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised. Noortevolikogusse valitakse 21 liiget kolmest huvirühmast: õpilased, üliõpilased ja noorteühendused.

Kandideerimine

Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14–26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn. Kandideerimiseks noortevolikogusse tuleb noorel esitada kandideerimisavaldus veebilehel oleval elektroonilisel vormil. Noortevolikogusse kandideerimise tähtaeg on pikendatud noorteühendustele kuni 27. oktoober kell 23.59 ja kandideerida saab korraga ühes huvirühmas.

Kandideerimiseks täida KANDIDEERIMISAVALDUS.

Kandideerimisel on oluline läbi lugeda selle aasta VALIMISKORD.

Valimised

Valimiskoosolekud toimuvad:

Õpilaste huvirühmas - 23. oktoobril kell 16.00 Kesklinna noortekeskuses (Raua 23)

Üliõpilaste huvirühmas - 25. oktoobril kell kell 16.00 Kesklinna noortekeskuses (Raua 23)

Noorteühenduste huvirühmas31. oktoobril kell 16.00 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonnas (Suur-Ameerika 35)

Hääletamisõigus on Tallinnas tegutseva õpilas-, üliõpilaskondade ja noorteühenduste volitatud esindajatel, kes on 14–26-aastased. Igal õpilas-, üliõpilaskonnal ja noorteühendusel on õigus esitada valimiskoosolekule üks esindaja, kes peab olema registreeritud hiljemalt 27. oktoobriks kella 23.59 valimisi korraldatavas esindusorganisatsioonis. Esindaja registreerimiseks esitatakse valimisi korraldavale esindusorganisatsioonile e-kiri,  millega volitatakse esindaja valimiskoosolekule. Kiri tuleb esitada:

õpilaste esindaja – Tallinna Õpilasesindus, tlnopilasesindus@gmail.com

üliõpilaste esindaja – Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Anette.Mandel@tallinnlv.ee

noorteühenduste esindaja – Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Anette.Mandel@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon:
Anette Mandel
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Tel: 641 1702
E-post: Anette.Mandel@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: