05.02.2020

Karneval Tallinna Läänemere Lasteaias

30. jaanuari hommikul 2020 Issanda aastal kogunes Tallinna Läänemere Lasteaia saalis ,,issanda loomaaed”, et koos pühitseda looduse osaks olemist. ,,Olen osake loodusest” oli karnevali nimeks ja sisuks.

Karneval 30.01.2020.jpgKarneval algas segadusega, sest karu parseldas jänesele mobiiltelefoni, millega too helistas kogemata hundile ja kutsus hundi karnevalile.
Karnevali süžees kasutati erinevaid laule, mille abil said lapsed näidata oma kostüüme. 
Laulumängude ,,Rändame ringi" ja ,,Mutionu pidu" saatel tutvustati erinevaid loomi, nii kodu- kui metsloomi. Toimus mitmeid huvitavaid jõukatsumisi. Kaikaveos võtsid mõõtu I kooliks valmistuv rühm (Hunt) ja II kooliks valmistuv rühm (Rebane). Porgandi söömises võistlesid I vanem rühm (Siil) ja II vanem rühm (Mäger). ,,Põdra maja" laulmises ,,ristasid mõõgad” I keskmine rühm (Põder) ja II keskmine rühm (Kits), takistusraja läbimises pistsid rinda I noorem rühm (Ilves) ja II noorem rühm (Karu). Toimus ka väike viktoriin. Küsimusele, millise looma aasta algas Hiina kalendri järgi, oskasid lapsed vastata, et on roti aasta. Küsiti veel rahvuslooma, puu ja kala kohta. Lapsed teadsid, et need on hunt, tamm ja räim. Edasi jagati seltskond pooleks. Üks pool laulis hundi keeles ja teine pool lamba keeles. Jänes (I sõime ehk Jänese rühma õpetaja Riina) oli dirigent, kes lauljaid kord valjemalt, kord vaiksemalt laulma juhendas. Seejärel näitas iga rühma õpetaja rütmika muusika saatel ette ühe liigutuse, mida kõik kordasid. Keskpõrandale kogunesid eksootiliste loomade kostüüme kandvad lapsed ja algas videodisko. Esimese loona kõlas ,,In The Jungle", teine lugu oli ,,Baby Shark". Peo lõpetas ,,Gummy Bear" rütmikas tantsulugu. Liigutusi oli lastel võimalik jälgida suurelt ekraanilt ja neid matkides kaasa tantsida. Viimane lugu tõstis meeleolu taevasse ja see rõõm võeti lahkudes kaasa. 

Looduse teema on Eestis uuel aastal aktuaalne ka teiste, suuremate institutsioonide jaoks: Eesti Kirikute Nõukogu 2020 aasta teema on "Armastame loodut". EKN liikmeskirikute juhid kinnitavad sellega jätkuvat pühendumust ja üleskutset heamajapidajalikule hoolitsusele kogu loodu eest, mis on saanud alguse armastusest ja suunatud armastusele.

Tallinna Läänemere Lasteaed märkab ja mõistab ühiskonnas aktuaalseid teemasid ning annab oma panuse läbi laste hoiakute suunamise.Karneval 30.01.2020 - vägikaikavedu.jpg

Uudise rubriigid: