12.03.2015

Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede

Taotlusi saab esitada kuni 31.03.2015

Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme eesmärk on toetada ettevõtja strateegilise arenguplaani elluviimist.

  • Meedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
  • Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
  • Meetme eelarve on 3,4 miljonit eurot.

Toetusmeetme sihtrühmaks on kasvuettevõtjate sihtrühma kuuluvad väike ja keskmise suurusega ettevõtjad (välja arvatud mikroettevõtjad), kes on tegutsenud vähemalt 3 aastat, kellel on vähemalt 10 töötajat ja kelle viimase majandusaasta:

  1. ekspordikäive on suurem kui 200 000 eurot ja väiksem kui 3 000 000 eurot;
  2. lisandväärtus ületab Eesti keskmist lisandväärtust töötaja kohta (23 500 eurot)
  3. müügitulu väiksem kui 50 miljonit eurot.

Täpsemalt edasi EAS-i koduelehelt