13.02.2018

Katsed lasteaia hoovis

Õuesõpe on üks paljudest võimalustest õpetamismeetodite mitmekesistamiseks ja lapse loomulikule õpikeskkonnale ning igapäevasele reaalsele elule lähemale viimiseks.

Oluline on õpetaja loov suhtumine õppekasvatustegevustesse ja oskus leida teatud teemade juures erinevaid võimalusi nii teadmiste omandamiseks kui ka kinnistamiseks.

Tallinna Allika Lasteaia Pääsukese rühma lapsed tegid hoovis katseid. Tegevus võimaldas lastel loendada, nimetada värve ning leida ümbrusest samasugune värv. Läbi ühistegevuse lapsed tutvusid vee omadustega ning said teada kuidas tekib jää. Lastele pakkus tegevus erilist avastamisrõõmu.