21.01.2019

Kaubamaja ja Solarise vaheline kvartal uueneb

Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneering on 25. jaanuarist 8.veebruarini avalikul väljapanekul.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18, hoovimaja toas nr 32) ning Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7, I korrus).

3,49 ha suuruse maa-ala kohta koostatud detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2018 korraldusega. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada planeeritud alale krundipiiride muutmise teel 14 krunti, lahendada kvartalisisene liikluskorraldus ja määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus.

Tegu on Südalinna ühe olulisema detailplaneeringuga. Estonia teatri ja Tammsaare pargi vastas asuvale alale koostatud detailplaneering annab võimaluse olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning täiendavate kuni 8-korruseliste ja ühe kuni 12-korruselise elu-, äri- ja ühiskondliku funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Alale on kavandatud ka avalikult kasutatav kvartalisisene tänav.

Rävala pst 8 krundil paiknev 11- ja 12-korruseliste hooneosadega ala kõrgusliku dominandi moodustav amortiseerunud ärihoone (nn Projekteerijate maja) on detailplaneeringu kohaselt võimalik asendada uue hoonega ning Rävala pst 10 krundil paiknev arhitektuurimälestisena kaitse all oleva Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu hoonele on kavandatud juurdeehituse võimalus.

Planeeritud maa-ala hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus linna olulistest vaatepunktidest ja vanalinna suunalistelt tänavatelt. Arvestades ala paiknemist ajaloolises linnastruktuuris tuleb arvestada ka arheoloogilise kultuurkihi olemasolu võimalikkusega.

Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.