11.01.2017

Kaubanduskoda alustab Eesti ekspordimahtude kasvatamiseks Ekspordi Akadeemiaga

Viimastel aastatel on Eestis eksportivate ettevõtete arv küll kasvanud, kuid mahud on siiski vähenenud. Üks selle põhjuseid on kindlasti vähene teadlikkus sihtturu võimaluste ja piirangute kohta. Tihti ebaõnnestutakse ka korraliku ekspordiplaani puudumise tõttu. Ettevõtetele tuleb siinkohal appi kaubandus-tööstuskoda, kes alustab jaanuaris Ekspordi Akadeemiaga.

Ernst & Youngi 2015. aastal tehtud uuringust selgus, et Eesti ettevõtjate jaoks on eksportimisel peamiseks takistuseks sihtturu eripärad, nõrk konkurentsipositsioon sihtturul ning muudki põhjused. Kuigi peamise probleemina toodi välja ebapiisavad rahalised vahendid eksporti investeerimiseks, selgus uuringust, et probleemina tunnetatakse mittepiisavat välismaist kontaktvõrgustikku (23 protsenti vastanutest), aga ka vähest müügi- ja turundusalast oskust (25 protsenti vastanutest).

„Kaubandus-tööstuskoja poole on pöördunud mitmed ettevõtjad, kellel on küll huvi lähiturgudele laienemiseks, kuid puudub eelnev kogemus ja teadmised. Just taolistele ettevõtetele ongi Ekspordi Akadeemia koolitussari suunatud – neile, kes soovivad omandada uusi teadmisi välisturgudele laienemise kohta ja kuulda teistelt praktikutelt, missugused on nende kogemused,“ selgitas Piret Potisepp, kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor. „Vähemtähtis pole ka iga sihtriigi ärikultuuri ja -tavade tundmine. Seetõttu teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, kelle abil toome Eestisse eksperdid, kellel on pikaajaline kogemus konkreetsel sihtturul,“ lisas ta.

Kaubanduskoda alustab 25. jaanuaril viiest moodulist koosneva koolitussarjaga Ekspordi Akadeemia, kus kaubanduskoja eksperdid ja välislektorid annavad ettevõtjatele ekspordi alustamiseks ja/või laienemiseks vajalikku infot. Lisaks on võimalik kohapeal saada ka personaalset konsultatsiooni oma ettevõtte ekspordivõimekuse parandamiseks.

Iga moodul keskendub lisaks ka ühele konkreetsele sihtturule, milledeks on Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Läti ja Leedu, Soome ning Rootsi. Nimetatud sihtturgude puhul tehakse koostööd Ameerika Ühendriikide Saatkonnaga Eestis, AmCham Eestiga, Briti-Eesti Kaubanduskojaga, BusinessSwedeniga, Rootsi Saatkonnaga Eestis, Rootsi-Eesti Kaubanduskojaga ja Suurbritannia Saatkonnaga Eestis. Kogu koolitussarja partneriks on Kredex.

Ekspordi Akadeemia on osa kaubanduskoja eksporti toetavast teenusest. Kaubanduskoja eksperdid pakuvad lisaks koolitustele ka võimalust saada ekspordialast konsultatsiooni, ekspordiplaani või selle osa koostamist, abi välispartnerite leidmisel ja palju muud.

Täpsemat infot Ekspordi Akadeemia kohta leiab kaubandus-tööstuskoja kodulehelt: www.koda.ee/ekspordiakadeemia.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda