06.06.2017

Kaupmees Matheus Spielmanni arveraamatud 1568–1570

Tallinna Linnaarhiivi toimetiste sarja 15. raamatuna ilmus juunis „Kaupmees Matheus Spielmanni arveraamatud 1568–1570 = Rechnungsbücher des Kaufmanns Matheus Spielmann von 1568–1570“. ISBN 978-9985-9769-9-9.

165-leheküljelise raamatu koostas Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Ivar Leimus, selle kujundas Aime Andresson ja fototööd tegi Ervin Sestverk. Teoses on eesti ja saksa keeles Ivar Leimuse pikem sissejuhatus ja kaks Liivi sõja aegset arveraamatut ning isikuregister.

Raamatus on käsitletud Matheus Spielmanni tegevust kaupmehena ja tema äripartnereid,  arveraamatu kaubaartikleid, tehtud kulutusi ja saadud kasumit jms.

20. märtsil 1570 suri hertsog Magnuse mahajäetud piiramislaagris Tallinna all Matheus Spielmann, laia haarde ja ulatusliku käibega kaupmees, kelle ärisidemed ulatusid Antwerpenist Vilniuseni, Kölnist Moskvani. Parajasti oli käimas Liivimaa sõda, pöördeline ajajärk, mille kaubanduselu kohta oli seni vähe teada. Arveraamatutest nähtub, et vastupidiselt levinud seisukohale ei olnud Tallinn, vaatamata Narva konkurentsile ja juba aastakümme kestnud Liivi sõjale, minetanud oma rahvusvahelist tähtsust vahendajana Lääne-Euroopa ja Venemaa kaubanduses.

Matheus Spielmannist maha jäänud kaks arveraamatut on hoiul Tallinna Linnaarhiivis. Need on ühed vähesed säilinud allikad, mis lubavad heita lähema pilgu varauusaegse Tallinnas tegutsenud kaupmehe äritegevusse.​