06.04.2018

Keelekümblus Suur-Pae Lasteaias

Tallinna Suur-Pae Lasteaias on avatud alates 03.juunist 2014 eesti keele kui teise keele piirkondlik metoodikakeskus, mis loodi koostöös SA Innove keelekümbluskeskusega.

Metoodikakeskuses korraldame erialaseid loenguid, seminare ja töötubasid. Keskuses on raamatukogu, kust laenutame metoodilisi materjale, erialastkirjandust, filme, CD-plaate ja muud huvitavat ja vajalikku, mida õpetajad saavad õppetegevustes kasutada. Tegevuste läbiviimiseks ja vahendite muretsemiseks saame toetust SA-lt Innove.

2017. aastast on Suur-Pae Lasteaias avatud juba 3 keelekümblusrühma. Neid juhendavad head ja kvalifitseeritud õpetajad, kes kasutavad aktiivselt ka oma õppetegevustes robootilisi digivaheneid (Bee-Bot, Blue-Bot ja Ozobot robotid, digipliiatsid), mis toetavad keeleõpet ja teevad keeleõppe laste jaoks huvitavaks.

Eesti keele kui teise keele õppeks on Suur-Pae Lasteaias lapsevanemal 2 võimalust, millisesse rühma oma laps panna, kas keelekümblusrühm (3 rühma) või veneõppekeelega rühm, kus toimub 3x nädalas eesti keele tund. Lapsed laulavad palju eesti keeles, käivad õppekäikudel teiste lasteaedadega - see tekitab lastes motivatsiooni suhelda eesti keeles.

Suur-Pae Lasteaia lapsevanemad on huvitatud, et lapsed saaksid eesti keele õpet ja muid teadmisi eesti keeles juba kolmandast eluaastast, sest keel on üks kultuuriosa ja väga oluline meie elus. See ongi tähtis muukeelse pere lapsele, sest mida varem alustada eesti keele õpet mänguliselt, seda paremad on tulemused.

Võtame vastu ka teiste riikide külalisi, kes on tutvunud metoodikakeskuse mängutoa ja erinevate tegevustega keelekümblusrühmades. Neile on avaldanud muljet eriti innovaatiliste lahenduste kasutamine õppetegevustes ning meie hubane ja kodune keskkond.

Kutsume kolleege teistest lasteaedadest vaatama meie tegevusi ja üritusi ning jagama oma kogemusi.

Suur-Pae Lasteaed on avatud kõigile!