22.12.2021

Keemiaolümpiaadi koolivoorus osales üle 680 Tallinna kooliõpilase

Esmaspäeval, 13. detsembril toimus keemiaolümpiaadi Tallinna koolivoor, millest võttis osa enam kui 680 õpilast Tallinna 35 koolist. Kõige enam võistlejaid oli 9. klasside arvestuses, kus pani end proovile veerand tuhat noort. Igale klassile oli koostatud neli ülesannet, mis lähtusid koolis õpitust ning ka täiendavalt ettevalmistuseks antud temaatikast, nõudes seejuures seoste loomise ja analüüsioskust ning valmisolekut loovalt läheneda ja nuputada.

8. klassi õpilased seiklesid ülesandeid lahendades Sitsiilias nii Trapani soolaväljadel (analüüsides mereveest toodetud soolas sisalduvate ioonide ehitust) kui Etna nõlvadel (tuvastades vulkaaniliste gaaside koostises olevaid ühendeid). Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise järel said nad teada, mis aastal avastati lämmastik (1772!) ning valmistasid lahuseid ja selgitasid ohutusnõudeid!

9. klassi õpilased tegutsesid väärismetallide ja metallisulamitega ning uurisid bensoehappe lahustuvuse vees sõltuvust temperatuurist, et arvutada välja, kui palju bensoehapet sadeneb "lumekuulikeses" kohevate helvestena välja, kui kuulikeses olev lahus toatemperatuurile jahtub. Puremiseks oli ka traditsiooniline muundumiste rida.

10. klassi õpilased pühendusid mh metanoolienergeetikale ja määrasid katseandmete põhjal või soolasisaldust ning taimeõli peroksiidarvu, et hinnata selle rääsumist. Elevust pakkus aastaringselt töötavate tuulikute arvu välja selgitamine, mis kuluks, et peatada süsihappegaasi edasine kasv atmosfääris, kui lisanduv süsihappegaas muundada metanooliks.

11. klassi õpilased tuvastasid nt koroonaravimi remdesiviiri (RNA polümeraasi inhibiitori) ning ravimikandidaatide molnupiraviiri ja paxlovidi toimeaine PF-07321332 brutovalemeid ning süvenesid lenduvate orgaaniliste ühendite problemaatikasse, rakendades orgaanilise keemia kursuses omandatud põhivara.

12. klassi hooleks jäid redoksreaktsioonid, nt metallide reageerimine kontsentreeritud lämmastikhappega ning kalkopüriidi oksüdeerumine ja leostumine - ning pH-arvutused proliinisoustis ja orgaaniline süntees aniliinlillas kontekstis.

29. jaanuaril toimuvasse keemiaolümpiaadi piirkonnavooru on kutsutud 244 õpilast.

Uudise rubriigid: