27.07.2015

Keila-Valkse lõigul algavad suuremahulised teetööd

Riigimaanteel nr 8 24,9 - 29,5 km Keila-Valkse lõigul teostatakse alates esmaspäevast suuremahulisi ehitustöid, mille käigus rajatakse vana silla asemele kaks uut silda ning rekonstrueeritakse suures mahus maanteed.

Asfalteerimistööde lõpp põhimaantee osas on planeeritud 14.augustiks. Selleks tähtajaks peaksid suuremamahulised liiklust takistavad tööd maantee osas lõppema. Teise silla ehitus jätkub, kuid kuna seda tehakse olemasoleva silla kõrval, siis see ei sega liiklust.

Alates 27.juulist on ehitaja planeerinud stabiliseerimistööde teostamise, mis muuhulgas hõlmab tsemendi laotamist teele.

Lõigud, kus töid teostatakse, on tähistatud liikluskorraldusvahenditega ning liiklus on suunatud kõrvalradadele. Liiklejatelt oodatakse  liikluskorralduse jälgimist ning värskelt laotatud tsemendile sõitmise vältimist, kuna tsement võib niiskele sõidukile kinni jääda ning selle hilisem eemaldamine võib osutuda keeruliseks.

Stabiliseerimistööd on planeeritud teostada kolme tööpäevaga. Peale stabiliseerimistöid on objektile planeeritud nädalane  tehnoloogilisest vajadusest tingitud paus ning peale seda jätkuvad sõidutee osas asfalteerimistööd.

 

Tööd toimuvad suure liiklussagedusega lõigul, kus on väga suur raskeliikluse osakaal. Tahes tahtmata tekitavad sellises mahus ehitustööd liikluses ummikuid,  eriti tipptundide ajal. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et tee ühendab Keila jõe ühte poolt teisega ning võimalikud ümbersõiduteed asuvad mõnevõrra kaugemal.

Võimalikud ümbersõidud sõiduautodele on Ääsmäe kaudu mööda Keila - Ääsmäe maanteed ning läbi Keila-Joa mööda Keila - Keila-Joa maanteed.

 

Töövõtja on  Nordecon AS, omanikujärelevalvet teostab Sweco EST OÜ.

Projektijuht Martti Lilleste Maanteeametist

 

Allikas:

Maanteeamet

Uudise rubriigid: