12.10.2016

Kellest saavad auhinna “Mõtlev mees” tänavused nominendid?

Mustamäe kõrgeimat autasu „Mõtlev mees“ antakse välja alates 2002. aastast kolmes kategoorias: teadusauhind, haridus- ja kultuuriauhind ning ühiskonnaelu auhind. Ka tänavu kingitakse skulptuur “Mõtlev mees” 16. novembril, Mustamäe lipu päeval, kellelegi erilise austusavaldusena.

Teadus-, haridus- ja kultuuriauhind antakse isikule või isikute grupile või juriidilisele isikule Mustamäe teadusasutustes tehtud töö või teadusliku avastuse eest või märkimisväärse panuse eest Mustamäe hariduselu edendamise või viljaka kunstiloomingu eest Mustamäel või Mustamäe kultuurielu rikastamise eest;

 

Ühiskonnaelu auhind antakse isikule või isikute grupile või juriidilisele isikule, kes on algatanud heategevuslikke, kultuurilisi ja ühiskondlikke projekte või kelle tegevus on edendanud mustamäelaste ühiskondlikku mõtlemist ja elujärge.

 

Teil kõigil on võimalus oma sõna sekka öelda ja omalt poolt nominente pakkuda! Kirjutage meile kuni 20. oktoobrini aadressil: Mustamäe LOV, Tammsaare tee 135, 12915 Tallinn, märgusõna „Mõtlev mees“, või e-mailile anu.tutt@tallinnlv.ee