27.09.2016

Keskkonnahariduskonverents Tallinna lasteaia- ja koolijuhtidele

Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus Hared korraldavad 27. septembril 2016 „Tallinna haridusasutuste juhtide keskkonnahariduskonverentsi VI. Loodushariduse parimad praktikad“.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul õpib kõige paremini inimene läbi kogemuse, mistõttu on käesolev konverents pühendanud keskkonnahariduse parimatele praktikatele. „Maailm meie ümber on pidevas muutumises ning see, millisena me meile pakutavaid hüvesid tulevikus tarbida saame, sõltub suuresti meie keskkonnateadlikkusest ning tehtavatest otsustest juba täna,“ sõnas abilinnapea.

Konverentsil tutvustatakse Tallinna Haridusameti keskkonnahariduse seisukohti ning antakse ülevaade Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahariduslikest projektidest ja kampaaniatest.

Häid kogemusi keskkonnahariduses on tutvustamas nii Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Rootsis tegutseva looduskooli kui Venemaa Leningradi oblasti Sosnovõi Bori linna 2. kooli esindajad. Lisaks käsitletakse konverentsi ettekannetes teaduse populariseerimise ja keskkonnahariduse vahelist seosest, tutvustatakse Tallinna elurikkust kui väärtuslikku õpikeskkonda ning antakse ülevaade rahvusvahelise rohelise kooli programmist ja sellega liitumise võimalustest.

Glehni lossis toimuvast konverentsist võtab osa sadakond haridusasutuse juhti Tallinnast ja keskkonnahariduskeskuste töötajad.

 

Uudise rubriigid: