23.04.2018

Keskkonnategude päevad lasteaias (Global Action Days)

Suur-Pae lasteaed võttis projekti Roheline Kool raames osa ülemaailmsetest keskkonnategude päevadest (FEE Global Action Days).

16-22.04.2018 toimus Suur-Pae lasteaias mitmeid erinevaid tegevusi: kevadtalgud lasteaia hoovis, puu istutamine Tallinna Loomaaias, muusikariistade valmistamine taaskasutatud materjalidest, taimede istutamine lasteaia hoovi. 

Jaaniussikesed võtsid aktiivselt osa keskkonna tegude päevadest ja istutasid lastaia hoovi taimed, mis olid varem rühmas pottidesse kasvama pandud. 

Sellel nädalal valmistasid lapsed koos lapsevnematega muusikariistasid taaskasutatud materjalidest ning seejärel tegid lapsed väikese etteaste.

18. aprillil osalesid Suur-Pae lasteaia töötajad, lapsed ja lapsevanemad kevadtalgutel "Teeme puhtaks lasteaia hoovi". Lasteaia hoovis korraldati väike jalutuskäik, mille käigus korjati kokku teel leitud prügi. Lapsi suunas pääsuke, kes juhatas neid mööda rada ja juhtis tähelepanu prügi juurde. Lapsed, kes võtavad osa projektist "Kiusamisest vaba lasteaed", olid ringkäigule kaasa võtnud ka oma lillad julgustavad karukesed.

20. aprillil võtsid Pääsukeste rühma lapsed osa Tallinna Haridusameti ja Tallinna Keskkonnaameti poolt Tallinna Loomaaias korraldatavast puude istutamise üritusest „Alusharidus 100“ raames.  

Kõik väikesed teod muudavad meid ümbritseva keskkonna natuke paremaks ja meid kõiki keskkonnateadlikumaks.

Vaata pilte pildialbumist: