26.07.2017

Keskkonnatelgi taastuvenergia töötoad sinilipurandades

Laupäeval, 29. juulil on Pikakari rannas ja pühapäeval, 30. juulil Pirita rannas avatud MTÜ Ökokrati Keskkonnatelk.

 

Külastajatel on võimalik taastuvenergia töötubades päikesepaneelide ja tuuleenergia kasutamisest saadavast taastuvenergiast teadmisi saada. Ühtlasi saab osaleda meeli ja oskusi arendavates tegevustes. Keskkonnatelk on avatud mõlemal päeval kella 11-15 rannaalal lipumastide lähedal.

Keskkonnatelgi õpitubadesse on oodatud nii väiksed kui suured külastajad. Oma oskused ning teadmised pannakse proovile erinevates loodusmängudes, taaskasutuse võimaluste tundmises ning käsitöös, näiteks vanadest sokkidest nukke meisterdades. Töötubades saab tervisliku ja loodussõbraliku käitumise juhiseid ning taaskasutustarkust. Üritusi rahastab Tallinna Keskkonnaamet.

Keskkonnatelk on osa keskkonnahariduslikest tegevustest rahvusvahelise ökomärgisega „Sinilipp“ tähistatud supelrandades Pirital ja Pikakaril. Keskkonnatelk tegutseb alates 2003. aastast. Selle algataja ja läbiviija MTÜ Ökokratt kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku, omab Vabatahtliku sõbra märki ja viib läbi erinevaid õppeprogramme Puhta vee teemapargis mis on liitunud ligipääsetavuse hea tahte märgiga „SIIA SAAB“.

Info rahvusvahelise ökomärgise „Sinilipp“ tunnustatud Pikakari ja Pirita randade kohta Tallinna linna veebikeskkonnast:
Eesti keeles http://www.tallinn.ee/Rannad-Tallinnas
Vene keeles http://www.tallinn.ee/rus/Ekologicheskaja-informatsej-pljazhej
Inglise keeles http://www.tallinn.ee/Environment-Data