16.05.2018

Keskkriminaalpolitsei teostab menetlustoiminguid Sõle spordikeskuses

Tallinna Spordi-ja Noorsooametile on laekunud teave, et Keskkriminaalpolitsei teostab menetlustoiminguid Tallinna Sõle spordikeskuses, toimingute läbiviimiseks on kinni peetud spordikeskuse juht Toomas Ristlaan.

Spordivaldkonda kureeriv Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev sõnas, et hetkel on Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna linnavalitsuse jaoks esmane saada piisav ülevaade toimuvast ja võimalike kahtlustuste iseloomust. „Teeme keskkriminaalpolitseiga igakülgset koostööd,“ ütles Belobrovtsev. „Meie kohus on tagada, et linna vara haldamine oleks heaperemehelik, keskus heades kätes ja igasugused kuritarvitused välistatud.“ 

Belobrovtsevi sõnul on oluline tagada ka Sõle spordikeskuse sujuv toimimine taolistele ebameeldivatele vahejuhtumitele vaatamata. „Personaliotsustest saame rääkida siis, kui oleme keskkriminaalpolitseilt saanud täielikuma info,“ ütles Belobrovtsev.