31.07.2019

Kesklinlaste kodud said tuleohutumaks

Projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames tehti Kesklinnas korda 18 eluaset.

Päästeameti ja Tallinna linna koostöös mullu algatatud projekt seadis eesmärgiks suurendada kodude tuleohutust. Selleks kontrolliti sadade eluasemete küttekoldeid ja elektriseadmeid ning eraldati vahendid nende kordategemiseks. Kesklinna piires mõne kuu jooksul tehtud elektri- ja pottsepatööd, tagamaks nii küttekollete kui elektrisüsteemide ohutust, läksid maksma kokku veidi üle 103 000 euro, mis kaeti pooleks riigi ja linna eelarvest. 

„Kui terves Tallinnas oli eesmärk muuta tuleohutuks 65 eluaset, siis Kesklinnas oli neid 18. Enamasti on tegu üpris vanades majades asuvate korteritega, mille kordategemine lisab turvatunnet nii elanikele endile kui ka naabritele. Ühtlasi aitab see kaasa, et miljööväärtuslikud hooned paremini säiliksid. Oleme tänulikud päästeametile ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametile niisuguse olulise projekti läbiviimise eest ja loodame, et selle edukus loob hea eelduse sarnaste tegevustega jätkamiseks,“ hindas tulemust Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Päästeameti kodulehe joonis.

Uudise rubriigid: