28.04.2022

Kesklinn võtab koostöös politseiga luubi alla riskikäitumist soodustavad kohad

Tallinna Kesklinna valitsus on koostöös politsei, Munitsipaalpolitsei - ja urbanistidega välja töötamas tegevuskava riskikäitumise ennetamiseks linnaosa avalikus ruumis. Esimese sammuna kaardistati hetkeolukord ja toodi välja sekkumist vajavad paigad.

„Kuigi avaliku linnaruumi turvalisemaks muutmise nimel on viimaste aastate jooksul palju ära tehtud, me siiski regulaarselt hindame ja analüüsime, mida on veel vaja teha selleks, et inimesed end parkides ja linnatänavail hästi ja turvaliselt tunneksid. Seejuures on nii politsei kui ka MuPo olnud meie headeks koostööpartneriteks, kelle igapäevatöö näitab täpselt ära, millised probleemid on leidnud lahenduse ning millised uue asukoha,“ selgitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Kuigi varasemalt peeti peamiseks murekohaks südalinnas Kanutiaeda, siis nüüd on riskikäitumist harrastavate noortekampade magnetina esile tulnud Musumägi. Seda kinnitas ka aprilli keskel aset leidnud hilisõhtune ühispatrull politseiga.

„Põhjusi, miks see park on muutunud murekohaks, on mitu. Ühest küljest on see noortele kogunemiseks logistiliselt hea asukoht, sest ta asub linna keskel ja on väga hästi ligipääsetav nii jalgsi kui ka ühistranspordiga. Teisest küljest aga jääb ta teiste linnakodanike käiguteedest veidi kõrvale, sest pargis puudub täna veel linnakodanikele ja külalistele atraktiivne tegevus. Kui liita siia juurde hämar ja hubane valgustus, siis saamegi kampade kogunemist soodustava privaatsuse otse linnasüdames“, ütles patrullis osalenud linnaosa vanema asetäitja Nikita Groznov.

Nii Kesklinna valitsusel kui ka politseil on üksmeel selle osas, et parki on vaja uut elu sisse puhuda ja muuta linnasüdames olev roheala atraktiivsemaks ka tavainimese jaoks. Selle tarvis on Kesklinna valitsus välja töötamas tegevuskava, mis hõlmab endas nii linnaruumilisi muudatusi kui ka erinevaid üritusi, mis muudavad koha aktiivsemaks ajaveetmisalaks kõigi linnaelanike jaoks.

Uudise rubriigid: