19.08.2020

Kesklinna valitsus laiendab ingliskeelset suhtlust

Edastamaks teavet Tallinna kesklinna elama asunud välismaalastele, on Kesklinna Sõnumite täna ilmunud augustinumbris üks lehekülg esmakordselt inglise keeles.

„Statistika järgi üha suureneb meie linnaosas nende elanike osakaal, kes kasutavad asjaajamiseks inglise keelt. Et aidata uussisserändajatel kohaneda Eesti eluga ning edastada neile vajalikku infot, käivitasime kevadel koos siseministeeriumiga spetsiaalse kaasamisprojekti. See hõlmab mitmeid tegevusi alates ingliskeelse Facebooki grupi moodustamisest juba eelmisel aastal kuni kavandatavate infotrükisteni,“ selgitas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. 

Kaasamisprojekti ühe osana hakkab alates augustinumbrist ilmuma linnaosalehes ingliskeelne lehekülg, mis võtab kokku tähtsamad uudised ja tutvustab uusasukatele kodulinna. Homses lehes ilmub näiteks ülevaade Tallinna pürgimisest Euroopa rohepealinnaks ja südalinnas toimunud muutustest seoses ettevalmistustega 1980. aasta olümpiamängudeks, samuti linnaosajuhi pöördumine ning lühiinfo eelseisvatest sündmustest Kesklinnas. 

Siseministeerium valis kaasamisprojekti partneriks Kesklinna valitsuse, sest statistika kohaselt pöördub enamik uussisserändajaid oma elukoha esmaregistreerimiseks just Kesklinna rahvastikuregistrisse ning suurem osa neist jääbki Kesklinna elama. Projekti eesmärk on viia pealinna elama asunud välismaalasteni esmavajalik teave inglise keeles. Selleks kasutatakse peamiste kanalitena Kesklinna Sõnumeid ja praeguseks enam kui tuhande liikmega Facebooki gruppi Tallinn City Centre for Expats. Kavas on korraldada ka mitteformaalseid kohtumisi linnaametnikega ja tutvumismatku kesklinna asumites. 

Projekt kestab kolm aastat ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Kesklinna valitsuses asus tööle ka projektijuht, kelle poole võib lõimumisteemadel pöörduda e-kirjaga svetlana.stsur@tallinnlv.ee või helistades 645 7208.

 

Uudise rubriigid: