25.08.2021

Kesklinna valitsus otsib juudi vana kalmistu ala ümberkujundajat

Tallinna Kesklinna valitsus kuulutas välja riigihanke juudi vana kalmistu ala (Magasini tn 27) esimese etapi rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks.

„Meie eesmärk on kujundada endisest kalmistualast väärikas roheala, kus on arvestatud nii paiga ajaloolise tähenduse kui ka praeguste oludega,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Vana juudi kalmistu ala terviklahendus näeb ette kahte ala, mis moodustavad terviku - markeeritud matmispaikade ja kabeli asukohaga rahuala ja kõigile jalutajatele avatud puhkeala. Kavas on restaureerida müürid, rajada teed ja haljastus, paigaldada pingid ja valgustus. Oleme jaganud tööd kahte etappi, esmalt võtame ette avatud puhkeala rajamise.“

Esimeses etapis tuleb riigihankega leitaval töövõtjal välja ehitada väljaspool endise kalmistu müüre paiknev esinduslik Herne tn poolne väljak koos väravaportaaliga ning rajada väljaehitatavale alale välisvalgustus, ühtlasi tuleb taastada paekivist piirdemüürid (v.a lõunapoolne osa), teha I etapis rajatavas osas haljastustööd, paigaldada inventar ning teha kogu alal kõik tehnovõrkude korrastamisega seotud tööd, sh eemaldada ka vanad elektripostid ja õhuliinid.

Pakkumuste esitamise tähtaega on 22. september ning tööd peavad lõpetatud olema 1. juuniks 2022.

Teises etapis välja ehitatavale matuste alale on kavandatud lilleniit, ühtlasi taastatakse suure ja väikese kabeli vundamendid ja trepid. Samuti tuleb esimese etapi tööde lõpptulemusena tagada väärikas ilme kahe tööetapi vaheliseks ajaks kogu alale.

Kavandatavad tööd põhinevad maastikuarhitektuursel põhiprojektil, mis arvestab kalmistu maa-alal tehtud arheoloogiliste uuringute tulemusi ning juudi kogukonnalt ja kohalikelt elanikelt laekunud arvamusi. Projekti autor on Toomas Põld Loovmaastiku OÜst.

Kesklinna valitsus tutvustas aprillis virtuaalarutelul juudi vana kalmistu ala vastvalminud põhiprojekti Magasini tn 27 naabruskonna elanikele ja juudi kogukonnale ning sai positiivset tagasisidet. Kohtumise salvestust saab vaadata ja projektiga tutvuda Kesklinna valitsuse YouTube’i kanalil https://youtu.be/W3iDMmDPLno.

Juudi kalmistu rajati arvatavalt 18. sajandi lõpus. Aastatel 1870–1880 ümbritseti ala paekivimüüriga, ehitati väravad, valvurimajake ja kabel, hiljem ka matusekabel. 1920-ndatel lõpetati kalmistule uute hauaplatside väljaandmine, kui avati uus juudi kalmistu Rahumäel. Vana kalmistu hävitati 1960. aastatel ja selle kohale rajati 1967. aastal automajand. Aastakümneid asusid samas remonditöökojad, tühjaks jäänud hooned lammutati alles mõne aasta eest. 

Uudise rubriigid: