06.04.2017

Kesklinna vanem: tasuta koolitoit gümnasistidele on suurepärane otsus

Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk tervitab Tallinna Linnavalitsuse otsust alustada uuest õppeaastast gümnaasiumiõpilastele tasuta koolitoidu pakkumist.

"Teen sügava kummarduse abilinnapea Mihhail Kõlvartile, kes on püsivalt teinud jõupingutusi vähendamaks sotsiaalseid lõhesid Eesti ühiskonnas," märkis Pukk. "Tasuta koolitoit lastele, kellest nii mõnelegi võib see olla ainus korralik söögikord päevas, on kiiduväärt tegu. Nüüd on linnaeelarvest eraldatud raha ka Tallinna gümnasistide tasuta toitlustamiseks." 

Kesklinna vanem lisas, et tema kohtumistel haridusjuhtidega on sageli tõstetud koolitoidu vajalikkuse teema. "Tegemist on sotsiaalse, aga teisalt ka terviseedendusliku meetmega," ütles Pukk. "Suurem osa õpilasi sööb väga hea meelega koolitoitu, sest see on maitsev ja tervislik." 

Põhikooliõpilased saavad tasuta koolitoitu alates 2006. aastast. Gümnaasiumiõpilaste koolilõunat on keskvalitsus toetanud 2015. aasta algusest iga päev 78 sendiga, ülejäänud 56 senti maksumusest pidid tasuma pered. Nüüd võtab Tallinna linn selle kulu enda kanda.  

"Et ka teised linnad ja vallad saaksid kõigile lastele tasuta koolitoitu pakkuda, ongi vaja kärbitud tulubaas omavalitsustele tagasi anda," tõdes Taavi Pukk, „tuleb aga tunnustada, et riik on juba suure sammu edasi astunud otsusega tõsta koolitoidu toetus järgmisest aastast ühe euroni.“