22.11.2017

Vladimir Svet sai linnaosakogult üksmeelse toetuse

Esmakordselt kogunenud Kesklinna linnaosakogu valis juhid ja kiitis heaks linnaosa vanemaks esitatud kandidaadi.

Kesklinna linnaosakogu esimeheks valiti salajasel hääletusel Riina Solman (IRL). Ta sai 16 hääletusel osalenu käest 14 toetushäält. Esimehe asetäitjaks valis linnaosakogu 11 poolthäälega Juhan Kangilaski (Reformierakond). 

Seejärel tutvustas linnapea Taavi Aas linnaosakogu liikmetele Vladimir Sveti, kelle kandidatuuri Kesklinna vanema kohale esitas Keskerakonna Tallinna nõukogu. Svet rääkis oma senisest karjäärist ja vastas rohketele küsimustele. 

„Lapsed, liiklus ja linnaruum on mulle kõige südamelähedasemad teemad, mille tõstaksin ka linnaosavanemana prioriteetseiks. Laste mured on kogu ühiskonna mured ja lastesõbralik linn on sõbralik kõigi inimeste vastu. Samuti pean oluliseks, et kõik elanikud saaksid nautida linnaruumi arengut oma kodu läheduses,“ tegi Svet kokkuvõtte oma missioonist. 

Linnaosakogu toetas üksmeelselt Vladimir Sveti saamist Kesklinna vanemaks.

Vladimir Svet on sündinud 1992. a Tallinnas, lõpetanud siinse Humanitaargümnaasiumi ja tänavu omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu ülikooli õigusinstituudis. Aastatel 2012–2016 töötas ta Kesklinna valitsuses, algul kultuuri- ja noorsootöö osakonnas ning hiljem kantseleis spetsialistina. Aprillist 2016 asus tööle õiguskantsleri nõunikuna.

Keskerakonda kuulus Svet aastatel 2011–2016. Ta oli Tallinna noortevolikogu üks asutajatest ja 2011–2013 selle esimene esimees. 2014.–2016. a tegutses Svet Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu esimehena. 

Linnaosakogu arvamuse ärakuulamise järel nimetab linnaosavanema ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. 

Kesklinna linnaosakogu liikmed on Ivi Eenmaa, Margit Elviste, Juhan Kangilaski, Liana Nõgene, Meelis Soll ja Toomas Zupping (Reformierakonna nimekirjast), Sergei Geller, Aini Härm, Natalia Malleus, Kalle Mihkels, Taavi Pukk ja Galina Tšernavskaja (Keskerakond), Jaak Ahelik, Georg Männik, Sven Sester, Riina Solman ja Aivo Vaske (IRL), Krista Kampus, Reet Laja, Helve Särgava ja Karl-Martin Sinijärv (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Uudise rubriigid: