22.12.2016

Kesklinna vene gümnaasiumi ja Juudi kooli õppeprojekt „Muutuv maailm ja rahvusvahelised organisatsioonid“

Tänavu sügisel viisid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium ja Tallinna Juudi Kooli ühiselt läbi õppeprojekti „Muutuv maailm ja rahvusvahelised organisatsioonid“. 10.-15. oktoobril ning 12.-18. detsembril 2016 toimusid koostööprojekti raames õppereisid Euroopa Liidu institutsioonidesse.

Väisati Amsterdami, Luksemburgi ning Strasbourgi, kus tutvuti põhjalikult Euroopa Liidu asutuste tööga. Külastati Euroopa Parlamendi 2016. aasta viimast istungit. Kohtuti Eesti diplomaatide, Eestit esindavate Euroopa Parlamendi saadikute ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Nõukogu kõrgete ametnikega.

Euroopa Inimõiguste Kohtu tööd tutvustas õpilastele II sektsiooni aseesimees professor Julia Laffranque. Euroopa Nõukogu peahoones vaadati filmi organisatsiooni tööst ning vesteldi EN Parlamentaarse Assamblee info- ja pressiosakonna juhiga. Külastati ka Eesti Vabariigi Alalist esindust Euroopa Nõukogu juures.

Kohtumisel suursaadik Katrin Kivi ja teiste diplomaatidega tõdeti, et tegemist oli esimese korraga, kui Eesti koolirühm esindust külastab. Meenus aastatagune külaskäik NATO peakorterisse, kus kuulsime samu sõnu.

Õppereiside käigus osaleti ka rahvusvahelistel Euroscola õppepäevadel. Ligikaudu 900 erinevatest Euroopa Liidu riikidest pärit õpilast jagunes eri teemadega tegelevatesse töörühmadesse. Teemade valik oli lai, näiteks: säästev areng, rändekriis ja julgeolek, noorte tööhõive jpm. Iga grupp, nn parlamendi komisjon, töötas välja ühe „seaduseelnõu“ ning tutvustas seda siis „täiskogu istungil“. Oma spiikriks valis õpilaste esindus 16. detsembril Strasbourg'is toimunud üldkogule Anna Ossadtšenko (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium).

Õppeprojekt nägi ette ka ekskursiooniprogrammi Riias, Barcelonas ja Stockholmis. Õpetajad usuvad, et  taolistest üritustest osavõtt laiendab tohutult õpilaste silmaringi ning võimaldab neil sirguda vastutustundlikeks eurooplasteks ning aktiivseteks kodanikuühiskonna liikmeteks.

 

Dmitri Rõbakov, ühiskonnaõpetuse- ja ajalooõpetaja
Tallinna Kesklinna Vene gümnaaium, Tallinna Juudi Kool

 

 

Uudise rubriigid: