06.09.2021

Kesklinnas hakkab tegutsema Noortenõukogu

Neljapäeval, 9. septembril koguneb esmakordselt Tallinna kesklinna koolide õpilaste esindajad, et arutleda loodava Kesklinna Noortenõukogu teemal.

Algatuse eesmärk on luua Kesklinna linnaossa aktiivne noortenõukogu ja arendada välja koolide ja noorte koostöövõrgustik. Me soovime motiveerida kesklinna noori aktiivselt ühiskonnaelus osalema ning erinevate noori puudutavate küsimuste üle arutleda ja lahendusi otsima. Multikultuursuse toetamiseks kasutatakse kohtumistel ja tegevuste läbiviimisel lisaks eesti ja vene keelele ka inglise keelt, seega ühegi noore osalemine keelebarjääri taha kindlasti ei jää,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Kesklinna noortenõukogusse on oodatud 30 noort vanuses 15-19, kes õpivad Tallinna kesklinna koolides või elavad Kesklinna linnaosas. Kesklinna noortekeskuses (Raua 23) 9. septembril kell 17 toimuval esimesel kohtumisel astuvad üles noortenõukogu loomise idee autorid Artem Belkov, Lisann Türk ja Nicole-Mari Gorlats. Kohtumisel räägitakse nõukogu eesmärgist ja tegevustest ning selgitatakse nõukogu struktuuri ja põhikirja.

Kesklinna noortekeskuse noorsootöötaja Jevgenia Zovmeri sõnul on oluline teada, et nõukogu on ellu äratatud just noorte endi poolt ning kõik planeeritud tegevused põhinevad noorte initsiatiivil. Noorsootöötaja Ivar Olesk lisas, et kuna kaasatud on erinevate õppekeeltega koolid, annab see osalemise võimaluse ka muukeelsetele kesklinna õpilastele. Noortenõukogu loomist ja tööd toetavad Eesti Noorteühenduste Liit ja Kesklinna valitsus.

Üritusele palume end registreerida noortenoukogu@kesklinnanoored.ee. Täpsem info korralduse ja osalemise kohta on leitav Kesklinna noortekeskuse Facebookist https://www.facebook.com/events/1408152152901880

Uudise rubriigid: