10.04.2019

Kevadkoristus käivitus täisvõimsusel

Tallinna Kommunaalameti lepingupartnerid on alustanud kevadkoristustöid linna peamagistraalidel, 16. aprillil toimub traditsiooniline linnatänavate pesupäev ja kevadkoristustööd linna tänavatel on planeeritud lõpetada 1. maiks.

 

 

 

„Tallinna Kommunaalameti lepingupartnerid on alates 19. märtsist Tallinna tänavatelt, jalgratta-ja jalgteedelt, kõnniteedelt ning haljasaladelt kokku kogunud arvestuslikult  3216 tonni pühkmeid ja 266 tonni olmejäätmeid,“ rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf  linnavalituse istungijärgsel pressikonverentsil. „Tänavate pesemiseks on kasutatud  3485 m3 vett. Puhastustöid teostavad keskmiselt 40 tänavapuhastusmehhanismi ning lisaks mehhanismidele on väljas 28 käsitööbrigaadi kokku 67  heakorra töötajaga, kes teostavad ohutussaarte, ülekäikude ja teemaade haljasalade koristust.“

 

Tallinna Kommunaalamet teeb koostööd Tallinna Munitsipaalpolitseiga reide, et juhtuda kinnistuomanike tähelepanu kõnniteede ja hoovide kevadiste koristustööde teostamise vajalikkusest. Heakorra-alase olukorra parendamiseks viiakse läbi  kontrollreide linna ehitusobjektidel.