19.06.2018

Kiek in de Kökis avatakse näitus Tallinna veevarustuse ajaloost

Alates kolmapäevast, 20. juunist on Kiek in de Köki suurtükitornis (Komandandi tee 2) avatud näitus „Puhas vesi. Tallinna veevarustuse lugu“.

Väljapanek annab ülevaate linnaelu sõltumisest puhta vee allikaist. Näha saab nii Tallinna ajalooliste veevõtukohtade kujunemist kui ka tänase veevärgisüsteemi arengut. Lihtsad, kuid tähtsad pisiasjad meenutavad, kuidas elati kümneid või sadu aastaid tagasi.

Puhas vesi on inimtegevuse eeldus – ikka on asustus koondunud allika või puhtaveelise jõe lähedusse. Tallinna algusaegadel varustasid linlased end veega oma kaevudest. Ümbruskonna allikate puhast vett vedasid veevedajad tünniga linlaste kodudesse.

Kui allika- ja kaevuveest enam ei piisa, on iga linn asunud vett kaugemalt linna juhtima. Omaaegse suursaavutusena rajati Tallinnasse juba 14. sajandil kivist veejuhe Ülemiste järvest Harju väravani. Selle vesi täitis ka vallikraavi, käivitades mitme veski rattad. Tallinnas on olnud ka oma jõgi, mis varustas eeslinna elanikke. Väikse Härjapea jõe järsu langusega ülem- ja keskjooksule rajati mitu veskit.

Veel 20. saj alguses ei olnud linlaste vee kvaliteet kiita. „Kes ei oleks näinud kraanidest voolavat kollakat värvi vett, mille sees leidus küll kalapoegi, jõhvusse ja muid loomariigi esindajaid,“ kirjutab üks tollane ajaleht. Alles 1920. aastate keskel tellis linnavalitsus esimese veepuhastusjaama projekti, mis käivitati lõpuks 1927.

Kiirelt kasvavale linnale jäi Ülemiste järve veest väheks. 1920. aastatel juhiti kanaliga Ülemiste järve Pirita jõe vesi, nõukogude ajal lisati veel hulk veehoidlaid ja ühendati Jägala jõgi. Mustamäe, Õismäe ja Lasnamäe rajati juba koos veevarustusega.

Näitus „Puhas vesi“ annab ülevaate siinse veetarbimise ajaloost. Jälgida saab Härjapea jõe ja veekanali kulgemist praeguses linnaruumis, uurida omaaegsete veetorude ja avalike kaevude paiknemist. Veepuhastusseade näitab lähedalt, kuidas hägusest järveveest saab joogikõlbulik vesi.

Näitusega kaasnevad sügishooajast algavad haridusprogrammid ja loengusari, mis tutvustavad vee puhastamise ja tarbimisega seotud eluliselt olulisi teemasid. Näitus on avatud kuni 15. mai 2019.

Kuraator: Villu Kadakas
Kujundus & teostus: OÜ Vihmakass ja Kakerdaja (Johanna-Mai ja Kaur Riismaa)
Meeskond: Toomas Abiline, Kristiina Hiiesalu, Aet Laast, Annely Miil, Jaan Märss, Merike Neidorp, Maarja Olli, Triin Siiner, Küllike Tint, Julia Voinova
Täname: näituse valmimisele aitas kaasa AS Tallinna Vesi