11.06.2018

Kiisude usaldus

Usaldus ei ole selline väärtus, mida saab õpetada. Usaldus tuleb välja teenida. See on pikk protsess ning ei tule üleöö. Usaldus ja koostöö käivad teineteisega käsikäes ning lasteaias on see tegevus ühise eesmärgi nimel. Usaldus ei teki iseenesest see on ajajooksul väljateenitud ja selleks juba pannakse alus hetkel mil laps tuleb sõimerühma. Me oleme olnud lapsevanematega avatud, suhtleme lapsevanemate vahetult ja individuaalselt.  Jagame alati omavahel informatsiooni, arvamusi ja tagasisidet lapse kohta. Suhtlemisel oleme rõhutanud põhimõtet, et meie pole venematest targemad ja vastupidi, vaid, et meie ühine eesmärk on laps ja lapsega seonduv –  ühiselt koos on lihtsam!

Sõimerühmast peale rääkisime lapsevanematele oma ootustest ja soovidest ja andsime ka vanematele võimaluse rääkida, mida me üksteiselt ootame. Oleme alati kõik asjad lapsevanematega läbi arutanud ja – rääkinud. Oleme püüdnud palju vanemaid kaasata õppe – ja kasvatustegevustesse, et lapsevanemad saaksid osa lapse igapäeva lasteaia elust. Samuti on meil olnud palju ühisüritusi, kus on kõigil võimalus suhelda ja teineteist paremini tundma õppida. Ühine omavaheline koostöö, mis me sellest hetkest, mil laps tuleb lasteaeda looma hakkame, tagabki lõpuks usalduse. Ja see on vastastikune, kus meie usaldame lapsevanemaid ja nemad meid!

Etheri ja Kadri

Vaata pilte: