14.09.2015

Kinnisvarahindajad võrdlevad eri riikide kinnisvara- ja maksuerisusi

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing (EKHÜ) korraldab 20. juubeli puhul Tallinnas rahvusvahelise konverentsi, kus võrreldakse erinevate riikide (sh USA) hindamispraktikat.

Eraldi vaadeldakse ka  kinnisvara maksuküsimusi.

11 riigi esindajad arutavad 18.09.2015 toimuva konverentsi põhiteemadena riigi omanduses oleva kinnisvara hindamise erisusi, materiaalse ja immateriaalse vara kajastamist ning kinnisvarainvesteeringute maksustamist ja selle kajastamist ning riikide erinevat praktikat selles vallas.

Läänemeremaade hindajate konverents (25th Baltic Valuation Conference 2015, lühidalt BVC 2015) toimub tänavu 25ndat korda ja on praeguseks osalejariikide ulatuse poolest laienenud Baltimaadest märksa kaugemale, näiteks  leiab ettekandeid nii Bulgaariast kui ka USA-st. 

Läänemeremaade hindajate konverentsi on EKHÜ-l au võõrustada juba kolmandat korda, viimati toimus see Tallinnas 2005. aastal. Konverentsile on oodatud kõik hindamisvaldkonnaga seotud ja sellest huvituvad isikud. Konverents annab hea võimaluse saada ülevaade viimastest muutustest ja arengutest erinevates riikides ning pakub võimaluse vahetada informatsiooni ja kogemusi teiste riikide esindajatega.

Lähem info konverentsi kohta http://www.ekhy.ee/bvc2015/

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing on asutatud mittetulundusühinguna 05.05.1995. Ühing koondab Eestis varade hindamisega tegelevaid spetsialiste nii äriühingutest, omavalitsustest, riigiasutustest, õppeasutustest.

Konverentsi toetab ka Tallinna Ettevõtlusamet EA_logo_eesti_katmata

Lisainformatsioon: 
Tiia Redi
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu tegevjuht 
Tel 528 6801