06.11.2017

Kinnitati linnaosakogude koosseisud

Tallinna linnaosade halduskogude haldamise komisjon kinnitas linnaosakogude koosseisud ning määras ühtlasi linnaosakogude asendusliikmed.

„Seni linnaosa halduskogu nime all tegutsenud esindusorgan kannab vastavalt haldusreformi seaduse §-le 15 nüüdsest  linnaosakogu nime,“ ütles Tallinna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp.

Linnaosade halduskogud moodustati Tallinna Linnavolikogu valimistulemuse alusel. Linnaosakogusse kandideerimise õigus oli hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas, kusjuures linnaosakogusse kandideerimiseks pidi elukoht asuma selles linnaosas, kus kandideeritakse.

Linnaosakogude koosseisude ja asendusliikmete kinnitamise otsustega saab lähemalt tutvuda internetilehelt http://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017