03.09.2021

Kiri esimese klassi mineva lapse vanemale

Autor: Piret Kriisa, Mustamäe piirkonnapolitseinik

Armas esimesse klassi mineva lapse vanem. Kirjutan sulle, sest algas sinu lapse koolitee. See on uus ja põnevust sisaldav etapp teie mõlema elus. Mudilasest sai uusi teadmisi ja tarkusi omandama asuv koolilaps, kes valmistub otsuseid vastu võtma iseseisvalt või kaaslaste toel. Tihti soovib ta rutakalt ise hakkama saada, kuigi elukogemus ja ohtude mõistmine on alles tekkimas. Laps on paremini kaitstud, kui ta oskab ohtudega arvestada.

Vanemana saad olla toeks ja eeskujuks, tunda igapäevaselt huvi lapse tegemiste vastu ning õpetada ohte märkama. Laps vajab abi, kaitset ja tuge. Tal on vajadused, õigused ja ka kohustused nagu täiskasvanulgi. Koos kasvades õpid ja arened ka sina vanemana.

Lapse ohutus

Paljud mudilased asuvad peatselt käima koolis iseseisvalt. Teel võib ette tulla erinevaid situatsioone ja ohtusid, sest lapsed puutuvad kokku ümbruskonnaga. Tekivad uued sõbrad ning mänguhoos võib fantaasia olla üsna piiritu. Palun räägi kindlasti lapsega ohtudest. Õpeta last nendega toime tulema ja selgita, milliseid ohte peab vältima. Vali lapsele mitte lühim, vaid hoopis ohutuim koolitee. Harjutage seda koos nii kaua, kuni oled päris kindel lapse iseseisvas toimetulekus. Liikluses ole lapsele eeskujuks, sest laps matkib täiskasvanuid liiklusreeglite järgimisel. Lapsega koos liigeldes lase lapsel teekonda juhtida ning vea märkamisel selgita seda kohe.

Statistika: igal aastal on saanud liikluses vigastada umbes kümme klassitäit lapsi

 

Lapsele on liikluses kõige ohtlikum sõidutee ületamine:

-          Sõidutee ületamiseks leia ohutuim tee ületuskoht, näiteks foori või  sõidusuundade vahelise ohutussaarega. Hea oleks, kui ühes sõidusuunas ei oleks rohkem kui üks sõidurada ja tee ületuskoht oleks sõidukijuhtidele mõlemas suunas hästi nähtav.

-          Õpeta last veenduma, et läheneva sõiduki juht on teda märganud ja peatub.

-          Sõiduteed ei tohi ületada kiirustades või joostes.

-          Sõiduteed ei tohi ületada parkiva auto või peatuses seisva ühissõiduki varjust. Laps on kasvult lühike ega näe möödasõitvaid autosid ja autojuhid ei märka takistuse varjust sõiduteele astuvat last.

-          Õpeta ühissõidukit kasutavat last ootama, kuni buss, tramm või troll on peatusest ära sõitnud. Alles siis peaks ta hakkama sõiduteed ületama.

-          Sõidutee ääres mängimine on ohtlik, sest lapsed võivad kaotada valvsuse ja tormata näiteks palli taga ajades sõiduteele.

 

Arutle koos lapsega koolipäeva järgseid plaane. Lepi kokku reeglid ootamatustest teavitamiseks. Teadagi on laps muutliku meelega. Koolist leiab ta uusi sõpru ja võib soovida neile külla minna. Juba mobiiltelefoni soetamisel selgita, et see on eelkõige suhtlusvahend. Muidugi on tore ka mänge mängida, kuid kindlasti mitte koolis või tänaval. Algklassilapse telefon võiks olla pigem lihtne ja soodsam mudel.

Statistika: „Kallimad telefonid on ahvatlus varastele, kelle jaoks on lapsed lihtne sihtmärk.“

 

Laps võib end mänguhoos sõbra juurde kauemaks unustada ning talle ei pruugi meenuda ka reeglid teatamisest või kojutulekust. Pahanduse ennetamiseks küsi lapselt sõprade ja nende vanemate nimesid ja kontakte.

Seadus: noorem kui 16-aastane ei tohi viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–6.00. See aitab hoida laste tervist ja vältida nende ohvriks langemist.

 

Helkur

Vaata üle, et lapse riietusel oleks korralik helkur, sest õhtud on juba hämarad. Helkurit tuleb kanda alati pimedal ajal või halva nähtavuse korral nii linnas kui ka maanteel. Neid võib olla kohe mitu, et sõidukijuht last kindlasti märkaks.

Jalgrattad

Jalgrattaga sõites on soovitatav alati kanda ohutusvesti. Alla 16-aastane jalgrattur peab ükskõik millisel teel sõites kandma kinni rihmatud kiivrit. Palun kontrolli lapse jalgratas ka üle: 

Mis kuulub jalgratta kohustusliku varustuse hulka?

  • töökorras pidurid;
  • töökorras signaalkell;
  • vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur (kodarahelkur);
  • sõites pimeda ajal või halva nähtavuse korral ees valge ja taga punane tuli.

Hea lapsevanem, sinu peres on nüüd koolilaps. Suureks kasvamise teekonnal läheb sul tarvis lõputult tähelepanelikkust, kannatlikkust ning otsusekindlust. Jaga lapsele rohkelt hoolt ja armastust. Leia alati aega, et last kuulata ja toetada. Küsi lapselt, mis talle koolis rõõmu ja mis muret valmistab. Nii kasvab teil usaldus üksteise vastu.

Kasulik:

  • Lasteabi telefon: 116 111, kuhu lapsed saavad ise mure korral iga hetk helistada. 
  • Politsei- ja piirivalveameti kodulehel paikneb ohutusraamat, mis on loodud 1. klassi minevate laste vanematele toetava materjalina turvalise kasvukeskkonna kujundamiseks: https://www2.politsei.ee/dotAsset/803639.pdf 

Soovin sulle ja sinu lapsele ilusat ja turvalist kooliteed!

Foto: www.liikluskasvatus.ee

           

 

Uudise rubriigid: