10.10.2017

Kirikuni viiv tänav on sillutatud

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, kommunaalameti ja ehitajate esindajad avasid täna renoveeritud Kiili tänava, kuhu lisaks tavapärastele rekonstrueerimistöödele rajati ehituses oleva Maarja Magdaleena kiriku külastajate tarbeks parkla ja Vaablase tänava poolses otsas asuvate lastaedade „Mooniõied“ ning „Sõbrakese“ esisele rajati kokku 33 parkimiskohta.

Kiili ja Sääse tänava ristmik kujundati ümber ringliiklusega ristmikuks ja liikluse rahustamiseks rajati Kiili tänava ülekäigurajad künnistele. Rekonstrueerimistööde käigus rajati 5,5m laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee ja mõlemale tänava poolele 2-3 m laiused kõnniteed, mis varieeruvad vastavalt kinnistupiiridele. Tänavale paigaldati LED tehnoloogial töötav tänavavalgustus ja korrastati kütte, veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ning sajuveekanalisatsiooni süsteemid. Ülekäiguradadele paigaldati vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning ülekäiguradade erivalgustid. Suurimaks lubatud sõidukiiruseks Kiili tänaval on kehtestatud 30 km/h.

Kiili tänava A.H. Tammsaare tee ja Vaablase tänava vahelisel lõigu pikkus on 525 m. Rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas SKA Inseneribüroo OÜ. Ehitustöid teostas AS Nordecon.  Ehitustööde lepinguline maksumus oli 1 miljon eurot.