15.11.2021

Kivimäe kool 89

Kivimäe Algkool asutati 1932. aastal. Sama aasta sügisel alustas kool õppetööd Hiiu Algkooli ruumides ja töötas seal 1932. aasta 15. novembrini.

Väljavõte kooli kroonikast:

Ümbruskonna elanike algatusel otsustati 1928. aastal kool rajada Pääskülla raudtee äärde kruusaaukude juurde. Jaanuaris 1929 sai koolimaja asukohaks linnavalitsuse otsusega Kungla (praegu Varbola), Leegi, Õitse ja Kreutzwaldi (praegu Lauliku) tänavate vaheline kvartal.

Ehitus arenes jõudsalt: linnaarhitekt Fr. Wendachi projekti järgi ehitatud Kivimäe koolimaja anti 15. novembril üle Kivimäe Algkoolile. See päev on kooli aastapäev. Uue kooli juhatajaks määrati Johannes Kirkmann (hilisem Juhan Murumets).