13.01.2022

Klaaspudeleid ja -purke saab ära anda ka kodu juures

Mustamäe Linnaosa Valitsuse spetsialistide ning Eesti Pakendiringluse esindajate kohtumiste ja arutelude tulemusel lepiti kokku tasuta klaaspakendi kogumise teenuse võimaluse loomine korteriühistutele. Ühistud saavad teenusega liitumiseks soovi avaldada saates e-kirja aadressile info@pakendiringlus.ee või helistades telefonile 5561 6416

Tõsi küll, kõikides omavalitsustes on avalikus ruumis olemas küll ka klaasi kogumise konteinereid, kuid tihti on nende kasutamine inimestele harjumatu või ebamugav, mistõttu lõpetab suur hulk klaasist pudeleid ja purke ikkagi olmejäätmetes. Praktika on aga näidanud, et klaaspakendite eraldi kogumise võimaluse tekkimisel kortermaja juurde asutakse seda usinalt kasutama. Klaaspakendeid eraldi kogudes on võimalik vähendada ka segaolmejäätmete kogust ja nendele tehtavaid kulutusi.

Kui soovite, et ka Teie maja juurde tekiks tasuta pandita klaasi kogumise konteiner, palun võtke õhendust oma KÜ-ga ja paluge see ära tellida.

Aitäh, et sorteerite ja aitate hoida loodust!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Uudise rubriigid: