14.02.2019

Klandorf: pankrotistunud MRP nörritab bussijuhte

Homme ootavad sadakond pankrotistunud ettevõtte MRP Linnaliinid bussijuhti oma palka, kuid ärimees Aivo Pärna juhitud ettevõte keeldub raha välja maksmast valeväitega, et linn pole oma kohustusi täitnud.

Pankrotistunud bussiettevõtte MRP Linnaliinide juhtkond teatas eile oma töötajatele, et 15. veebruaril ei tasu MRP bussijuhtidel jaanuari kuu töötasu oodata, sest raha ei ole. 

Samas ei saa MRP bussijuhid ka töötukassast koondamisraha, kuna MRP liinid ei ole pankrotti välja kuulutanud ja juhtidele on teatatud, et nende koondamine on kavas alles 5. märtsil 2019. Sisuliselt on bussijuhid praeguse seisuga ametlikult tööl MRP-s, kus tööd ei ole.

Sisuliselt on sadakond bussijuhti sundseisu pandud: kui töötaja esitab ise lahkumisavalduse ja leiab omale uue töökoha, jääb ta ilma koondamistasust ja arvatavasti ka töötasust.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf peab sarnast käitumist oma töötajate närvidel mängimiseks ja valetamiseks. „Tallinna linn on kõik oma kohustused MRP ees täitnud, võlgu me neile kindlasti ei ole ja pigem on seis ikka vastupidine, sest MRP poolt linnale tekitatud võlg on hetkel ligi 7 miljonit eurot,“ ütles Klandorf.

Klandorf tõdes, et Pärn võib ju bussijuhtidele ilusat juttu ajada, kuid tegelikult kurnab MRP oma töötajaid lubades neile 5. märtsil koondamist, aga see võib samuti teadmatuks ajaks edasi lükkuda. „MRP on võlgu ka teistele lepingupartneritele, mis tähendab, et bussijuhtidel pole tõenäoliselt lootust raha saada,“ tõdes Klandorf. Enda varalist seisu arvestades pidanuks MRP juba ammugi pankrotiavalduse esitama ja töötajad juba hiljemalt 1. veebruarist koondama ning inimestel olnuks siis võimalus saada raha töötukassast.

Veebruarist lõpetas MRP täielikult liinide teenindamise, mis on käsitatav 2014. aastal sõlmitud lepingu olulise rikkumisena. Seetõttu esitas Tallinna linn 5. veebruaril MRP-le leppetrahvi nõude summas 500 000 eurot ning tasaarvestas nimetatud leppetrahvi nõude MRP-le antud tagatise tagastamise nõudega.

Samuti keeldus Tallinna linn MRP poolt tasutud tagatise tagasimaksmisest ülejäänud, ehk 200 000 euro, osas ning 26 418,93 euro väljamaksmisest, kuivõrd esialgsete arvutuste kohaselt on linnale lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu tekitatud kulu vähemalt summas 6 579 517 eurot.

Kõnealune kahju tekib linnale teenuse kallinemisest uue vedaja kallima liinikilomeetri hinna tõttu. „Kui MRP oleks täitnud lepingut kuni selle lõppemiseni märtsis 2022 ei oleks sellist kulu linnale tekkinud. Kogu probleemistik on tegelikult tekkinud seepärast, et MRP ei ole suutnud ellu viia oma äriplaani, mille ta püstitas endale 2013. aastal riigihanke pakkumuse esitamisel,“ ütles Klandorf.

Eile pöördus bussijuhtide esindaja abipalvega Tallinna Transpordiameti poole, kuid paraku pole Tallinna linn bussijuhtidega töölepinguid sõlminud ning neile palka maksta ei saa. MRPl samas on kõik hoovad õigeks käitumiseks olemas - juhtide viivitamatul ning kollektiivsel koondamisel võiksid inimesed töötukassa vahendusel tehtud töö eest tasu saada.

Tallinn pakub MRP töötajatele edasiste sammude astumiseks tasuta nõustamisteenust linnavalitsuse infosaalis Vabaduse välja 7 ja kutsub bussijuhte tööle Tallinna Linnatranspordi AS-i.

 

Uudise rubriigid: