22.12.2017

Koduomaniku maamaksuvabastusest

Maamaksuseaduse muudatustest tulenevalt ei pea maaomanik enam maamaksuvabastuse saamiseks avaldust esitama. Maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ja kasutusvalduse omanik linnas kuni 1500 m² ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele. Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel maamaksuseaduses sätestatud tingimustel. Selleks kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 1. jaanuari seisuga.

Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab infot maamaksuteatega, mis väljastatakse maksumaksjatele jooksva aasta 15. veebruariks posti teel või elektroonselt. Nendele isikutele, kelle maamaksu summa jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta.

Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu.

Alates 1. veebruarist on võimalik maamaksuvabastuse andmeid vaadata riigiportaalist eesti.ee.

Informatsiooni maamaksuga seonduvates küsimustes annab Tallinna linnavaraameti maa hinna osakond. Osakonna poole võib pöörduda maksustatavate maakasutuste, sh maatüki maksustamishinna, hinnatsoonide, maatüki pindala, sihtotstarbe ja maamaksu subjektide isiku- ja kontaktandmete küsimustes, samuti maamaksuvabastuste küsimustes (Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN Tel: 640 4454, vastuvõtt: E 14.00−18.00, N 09.00−12.00, e-post: linnavaraamet@tallinnlv.ee).

Maksuteate maamaksu tasumiseks väljastab maksu- ja tolliamet (Lõõtsa tn 8a, 15176 TALLINN, maamaksu infotelefon: 880 0810, e-post: info@emta.ee ). Maksu- ja tolliameti poole võib pöörduda maksuvõlgnevuste, võlgnevuste ajatamise, intresside jt küsimustega. Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu. Maamaksu infotelefon: 880 0810, e-post: info@emta.ee .

Elukoha aadressi rahvastikuregistris on võimalik vaadata riigiportaalis www.eesti.ee ja samas saab esitada ka avalduse uue elukohaaadressi registreerimiseks.

Küsimuste tekkimisel võite pöörduda linnaosavalitsuse registripidaja poole (telefon 645 7127).