03.09.2019

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta Harjumaa toetusvoor on avatud

Taotluste esitamise tähtaeg Harjumaa toetusvooru on 16. september 2019.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
    • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
    • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
    • Taotlejaks võivad olla:
  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Harjumaa toetusvooru abikõlblikkuse periood on 16.09.2019 kuni 31.08.2020.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 16. septembril kell 16.30 elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile info@hol.ee märksõnaks: TUR19.

Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad HOLi kodulehel http://www.hol.ee/2019-toetusvoor-498

Lisainfo: Maret Välja, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

 

Uudise rubriigid: