10.01.2019

Kohatasu muutus 01.01.2019

01. jaanuarist 2019 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus.

Kohatasu

Tallinna Linnavalitsus Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine 19.12.2018 nr HA-4/95, mis hakkab kehtima alates 1.01.2019.

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Vanemate-poolt-kaetava-osa-maara-muutus