04.01.2018

Kohatasu Tallinna Lasteaias Karikakar

Alates 01.01.2018 on ujulaga koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 67,00 eurot.

Ujumisperiood lasteaias Karikakar kestab septembrist kuni maini, ülejäänud ajal kehtib meil tavalasteaia kohatasu s.o. 61 eurot kuus.

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ ja Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määrus nr 189 „Töötasu alammäära kehtestamine“