10.01.2018

Kohatasu Tallinna lasteaedades 2018. aastal

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa  määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.  

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 13,4%.  

Alates 1. jaanuarist 2018 Tallinna lasteaedades kohatasu on  61 eurot (ujulaga lasteaedades 61 eurot).  

     

Lehekülge haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja    majandusalal