06.01.2020

Kohatasu Tallinna lasteaedades 2020. aastal

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 13,4%.

Alates 1. jaanuarist 2020  Tallinna lasteaedades kohatasu on 71,25 eurot (ujulaga lasteaedades 78,26 eurot).

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee