02.01.2019

Kohatasu muutmine

Alates 01.01.2019 muutub lasteaia kohatasu maksumus.

Tallinna Linnavalitsus Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine 19.12.2018 nr HA-4/95, mis hakkab kehtima alates 1.01.2019. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste    kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 ja    Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määrus nr 117 "Töötasu alammäära kehtestamine".

Alates 01.01.2019 on vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus ujulaga lasteaias 72,36 eurot. 

Ujumisperiood lasteaias Karikakar kestab septembrist kuni maini, siis kehtib tavalasteaia kohatasu s.o. 65,88 eurot kuus.