14.01.2019

Kohatasu muutmine alates 01.01.2019

Tähelepanu! Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 19.12.2018.a käskkirjale nr Ha-4/96 muutusid lasteaedades kohatasu määrad.

Alates 01.01.2019.a on vanemate poolt kaetav osa (kohatasu) 65,88 eurot kalendrikuus.

* Kohatasu kehtestamist koolieelsetes munitsipaallasteaedades reguleerib Tallinna Linnavolikogu määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2. ja Vabariigi Valitsuse 13.12.2018.a määrus 117 "Töötasu alammäära kehtestamine".

Tutvumiseks: *Tallinna Haridusameti käskkiri: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine.

Aina Arro

Tallinna Nurmenuku Lasteaia direktor