04.01.2019

Kohatasu muutus alates 01.01.2019

Tallinn tõstab lasteaedade kohatasu alates 1.jaanuarist 2019.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks olla kuni 20 protsenti alampalgast. Alates 01.01.2019 kuu alampalk on 540 eurot.

Lasteaedade kohatasu Tallinnas 2019 aastal on 65,88 eurot, ujulatega lasteaedades ujumisperioodil (september-mai) 72,36  eurot.