23.08.2021

Kohtumised partneritega rahvusvahelise projekti Erasmus+ ja Nordplus junior projektide raames.

16.08.-19.08.2021 võttis Tallina Arbu Lasteaia meeskond vastu partnereid Leedust, Lätist, Bulgaariast, Küproselt, Soomest ja Islandilt projekti Erasmus+ „Outdoor activities for sustainability, innovation and success. O.A.S.I.S.“ ja Nordplus junior "Õpetajalt õpetajale uuenduslik õppimine on lõbus!" projektide raames.

Rahvariietes lapsed ja õpetajad tervitasid külalisi eesti lauludega ning kutsusid lõbusaid rahvatantse tantsima. Külalised tutvusid lasteaiaga ja osalesid õuetegevustes.

Erasmus+ projekti „Outdoor activities for sustainability, innovation and success. O.A.S.I.S.“ eesmärk on parendada hariduse kvaliteeti aktiivse õuesõppe kaudu, arendades seeläbi 21. sajandi elu jaoks olulisi oskusi ja võtmepädevusi: õppida lahendama probleeme, mõtlema keskkonnale kriitiliselt, hoolitsema looduse ja keskkonna eest. Lasteaia õueala pakub võimalusi uurimiseks, avastamiseks, katsetamiseks. Samuti toetab laste loomulikku huvi uute oskuste ja teadmiste omandamiseks.

Kohtumisel jagasid partnerid kogemusi õues õppimise meetoditega töötamisel, rääkisid projektiga seoses tehtud töödest ja tutvusid Eesti haridussüsteemiga.  Lisaks oli esitletud projekti esimese aasta käigus valminud ühine õpperaamat "Matemaatika õues", milles on kajastatud kõikide partnerite tegevused.  

Tallinna Arbu Lasteaed on Nordplus Junior projekti "Õpetajalt õpetajale uuenduslik õppimine on lõbus!" koordinaator. Projekti põhieesmärgiks on infotehnoloogilise pädevuse tõstmine läbi IT vahendite ja haridusrobotite kasutamise, mis aitab õppetegevusi läbi viia lõbusalt ja meelelahutuslikult. Meie lasteaia õpetajad olid loonud ja läbi viinud mitmeid praktilisi veebinare, mille sisu ja tulemusi jagati ka partneritega.

Need projektid laiendasid osalejate silmaringi, rikastasid laste igapäevaseid õppetegevusi, peegeldasid kogukondade maailmavaadet, andsid kõigile võimaluse õppida, kasvada, areneda.

Kohtumise päevad läksid kiiresti ja olid väga huvitavad ja toimetamist täis.

blg.JPG

DSC_0069.JPG

oasis.JPG